Jesteśmy partnerem w drodze do doskonałości 

Strona Główna

 


 

Zajmujemy się doradztwem i szkoleniami w ramach wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania zgodnych z międzynarodowymi standardami.

Należą do nich między innymi:

- system zarządzania jakości  zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i wymaganiami innych branżowych norm AQAP , ISO 13485 oraz WSK ,

- akredytacja laboratoriów badawczych według normy ISO 17025

- system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2004 , czy rozporządzenia EMAS - europejski system ekozarządzania i auditów,

- systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy PN-N 18001 /OHSAS 18001 ,

- system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności ISO 22000:2005 ,HACCPGMP i GHP ,

- norma SA 8000 dotycząca odpowiedzialności społecznej.


Ponadto posiadamy duże doświadczenie związane z integracją wymienionych systemów zarządzania.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się również z naszą ofertą szkoleń.

 

 


Copyright (c)2011 ALMAT Systemy Zarządzania